X
X

Reglement

Festival reglement – Bizonrock 2023

Voor de veiligheid van iedereen die op het Bizonrock terrein aanwezig is, zijn regels vastgesteld. Deze wijken niet af van andere evenementen in België. Lees ze zorgvuldig voor je naar Bizonrock komt, want door aanwezig te zijn op het festivalterrein ga je automatisch akkoord met deze reglementering.

Toegangscontrole

Bizonrock is gratis. Er zijn wel toegangscontroles, voor de veiligheid van bezoekers en artiesten. Bij deze controles wordt er gefouilleerd en tassen worden gecontroleerd.

De volgende zaken mogen niet mee op het Bizonrock terrein en zullen dus bij controles moeten worden ingeleverd of naar huis gebracht:

 • drink- en etenswaren
 • glaswerk
 • plastic flessen
 • blik
 • vuurwerk
 • wapens
 • gevaarlijke voorwerpen
 • stoelen of krukken (tenzij om medische redenen)
 • geluids- en of beeld opname apparatuur, m.u.v. mobiele telefoons (op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing). Het gaat hier vooral over reflexcamera’s of professioneel audio en video opnameapparatuur.

Het oordeel van de Safetymedewerkers is bindend. Wie het festivalterrein betreedt geeft daarmee automatisch aan mee te werken aan controles van kleding en tassen. Wie niet wil meewerken aan deze controles wordt de toegang tot het terrein ontzegd.

De organisatie gaat in geen geval verboden voorwerpen in bewaring nemen om achteraf terug te geven. Er staan vuilnisbakken ter beschikking die regelmatig worden geledigd.

Indien verboden voorwerpen worden aangetroffen, word je overgedragen aan de politie.
Om de controles vlot te laten verlopen breng je best geen rugzak of tas mee.

ALCOHOL

Volgens de Belgische wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 16 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. Bizonrock wijkt net als andere evenementen niet af van deze wetgeving en er zal dan ook op worden gecontroleerd. Je kunt om legitimatie worden gevraagd. Als je 16 jaar of ouder bent en er jong uitziet, kan het zijn dat je steeds om legitimatie wordt gevraagd.

Bizonrock ondersteunt ook de sensibiliseringscampagne hierrond onder de naam ‘Respect 16’.

WAARBORGSYSTEEM

Dit jaar werkt Bizonrock met ecocoins. Wanneer u het festival binnenkomt, ontvangt u van de organisatie één ecocoin. Deze coin heeft de waarde van één drinkbeker. Wanneer u een eerste consummatie bestelt, geeft u de ecocoin af aan het barpersoneel. U betaalt voor het bier en krijgt er de beker gratis bij. Bij een volgende consummatie geeft u de beker van uw vorig drankje af, u betaalt opnieuw voor uw drankje en krijgt er opnieuw de beker gratis bij. In het geval dat u uw beker bent verloren dient u een nieuwe te kopen ter waarde van 1 drankbon, dit bedrag krijgt u op het einde van het festival niet meer terug. Petflesjes of blikjes van verkochte frisdrank worden ook als beker beschouwd.

Samengevat: U krijgt één coin ter waarde van een gratis beker. Verliest u die coin/beker, dan betaalt u voor een nieuwe beker.

DRUGS

Het bij je te hebben of verhandelen van drugs is op Bizonrock niet toegestaan. Tassen en kleding kunnen door politie of festivalmedewerkers worden gecontroleerd.

ONGEWENST GEDRAG EN STRAFBARE FEITEN

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan je de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

VERKOOP EN PROMOTIE

Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het Bizonrock terrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie.

KINDEREN

Bizonrock profileert zich als een festival voor alle leeftijden . Gelieve toch rekening te houden met volgende aanbevelingen:

 • het geluidsniveau op het festival kan soms als storend en hard ervaren worden door jonge kinderen. Bescherm hun gehoor door op voldoende afstand van het podium te staan of gehoorbescherming aan te brengen.
 • populaire artiesten brengen tientallen fans mee die graag op de eerste rij willen staan. Het is er vaak druk en krap. Geen plaats dus om met jonge kinderen te gaan staan.
 • kinderen jonger dan 12 jaar worden alleen toegelaten tot het terrein onder begeleiding van een volwassene.

FOTO’S EN OPNAMES

Op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing. Het maken van beeld- en geluidsopnames door bezoekers is niet toegestaan, fotograferen mag alleen met camera’s zonder verwisselbare lens (of professionele apparatuur met een hoge resolutie) en mobiele telefoons. Op Bizonrock kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden door journalisten, ten behoeve van reportages op internet of in traditionele media. Een aanvraag gebeurt steeds vooraf en moet bewezen worden de dag zelf met een persbadge. Alle bezoekers stemmen in dat er foto’s & video’s van hen kunnen worden genomen. Wie zich hier wil tegen verzetten moet dit voordat hij/zij het terrein betreedt melden aan de Safety verantwoordelijke.

EIGEN RISICO

Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of eigendommen van bezoekers.

VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN

Alle gevonden voorwerpen worden tijdens het festival verzameld bij de informatiebalie. Na afloop van het festival worden gevonden voorwerpen naar de gemeente Oudenaarde gebracht. De gemeente is op werkdagen bereikbaar in het administratief centrum Oudenaarde.

WILDPLASSEN

Uiteraard is wildplassen niet toegestaan en deelt de politie hiervoor boetes uit. Maak gebruik van de toiletvoorzieningen op het terrein.

HUISDIEREN

De organisatie laat het niet toe om huisdieren mee te brengen op het terrein, uitgezonderd geleidehonden voor mensen met een handicap.

BIZONROCK 2024

Vrienden van de Chiro Eine VZW
Heurnestraat 35
9700 Oudenaarde

Privacy Policy

@2024 Vrienden van de Chiro Eine VZW

SOCIAL MEDIA